Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
doc:manual-fi [2009/10/29 20:56]
janifr created
doc:manual-fi [2018/02/07 17:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Esipuhe ======
 +Siirrymme käyttämään wikiä!
 +
 +Versiosta "​Thorn"​ lähtien Rosegarden-käsikirjaa ylläpidetään tässä wikissä ja käytönaikainen ohje vaatii internet-yhteyden. Kaikki ohjevalikot ja -napit viittaavat tänne.
 +
 ====== Rosegarden-käsikirja ====== ====== Rosegarden-käsikirja ======
 Valitettavasti suomenkielinen wiki-käsikirja on vielä tekemättä. Katso tietoja englanninkielisestä [[doc:​manual-en]]. Valitettavasti suomenkielinen wiki-käsikirja on vielä tekemättä. Katso tietoja englanninkielisestä [[doc:​manual-en]].
 
 
doc/manual-fi.txt · Last modified: 2018/02/07 17:07 (external edit)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki